Kwalifikacje

dr n. med. Halina Przenicznadr n. med. Halina Przeniczna

1985 studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu.
1996 specjalizacja pierwszego stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej, zdana z wyróżnieniem w Klinice Chirurgii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Kierownik specjalizacji:
dr n. med. Halina Pławszewska
1999 specjalizacja drugiego stopnia z zakresu chirurgii onkologicznej, zdana w Instytucie Onkologii w Warszawie.
Kierownik specjalizacji:
prof. dr hab. Krystyna Sawicz-Birkowska
2004 obrona pracy doktorskiej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie pod tytułem:
„Próba oceny znaczenia dojrzewania nowotworów z grupy ESFT
pod wpływem chemioterapii”
.
Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Woźniak (Instytut Matki i Dziecka).
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz (Śląska Akademia Medyczna w Katowicach)
prof. dr hab. Jerzy Roman Kowalczyk (Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie), prof. dr hab. Maria Zofia Liebhart (Instytut Matki i Dziecka).

lek. med. Mariusz Władygalek. med. Mariusz Władyga

1986 studia na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddział w Zabrzu
1997 tytuł specjalisty pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej.
2000 tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej
1994 Opolskie Centrum Onkologii – operacyjne leczenie nowotworów złośliwych piersi, przewodu pokarmowego, skóry, i tarczycy
1999 diagnostyka USG piersi
2010 wideodermatoskopia